User input for job 19657

Sequence

MAKIKCPLHDDGPVNAGEQRLLDYLSLKLPENYYIVPNVNLPISGPNNVMKYWEYDCIVIAPHAIFHIENKDWGGNLEGDDFAWFRSGQEVANPHKTAGLKTRILASKIKNAHPDWRFGQIFTLITLSNPQQSKFGLDPQCECYKQTYTLGNELIDFLTNYDMLGRRQYQISDVQEKVADYLTGQSVAGIRAARTELFNYKIIEKLQETEEFTEFLCEPKLIATAKYKIREYPLDVAGKSPTELNKLRLQVQNAAIAQQKIGISPYIVQTDCRLNEEQTYYYEISRYQDESTLRSKLRLKTFKQTDKINIILDVAKALKEAHKESVYHRDVCPENIYVYEGGKAALANFGMAWFIEHTDLSFTVNRNSDNTSPYTAPEVIDGDVCSSSDIFSLGVIFYELMTGKLPFDSAMTFTLGMSGKLPEDSLPCKVAKDLPKWMDEVVKKTIVGELDERWDSVDDVINFITTELEKEQAAYHTISHLSSTPDSEQTLYLKDMKPGMKVSPSMTLHDILGRGGFGRVFKVWHDMQKQYLAIKIFEKDASIDNALNEFNALKELSHPNIVEFKHNDRTMPGGLFYTLMELLEGDNLHNYISGDLRLPIDEIYKMTTQILSALVYMQKKDPPVYHRDIKPSNIMWHKRQLYKLIDFNISTTTDDHSFGGTLPYMAPDLVVSGNKIDWDCSADTFALGVTLYQLLTHAYPWPGSQLRPNIHMEPTPIQQYNEKLTDEFAEFVMKSIITDKTKRFGTAKEMLAALEKIGLDGILKDTTKVIILDDPNNIDNPVDYINSLYSQSRHGNRGTRAGSHSHVFDALTYTETKLDKELLSDIRQLKYKLIIITGNAGDGKTAFIHRIENIGENKVTFESNNGSSFDISGVKFQTNYDGSQDEDEKANDDVLTDFLSPFFGLENYNNATEGRVIAINEGRLVDFLTTRPELRKLQDNIEEYFYKEGHTELMPGLLVINLNLRSVTARGDNNSPSLLAQQBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington