User input for job 19667

Sequence

MDLFMRFFTLRSITAQPVKIDNASPASTVHATATIPLQASLPFGWLVIGVAFLAVFQSATKIIALNKRWQLALYKGFQFICNLLLLFVTIYSHLLLVAAGMEAQFLYLYALIYFLQCINACRIIMRCWLCWKCKSKNPLLYDANYFVCWHTHNYDYCIPYNSVTDTIVVTEGDGISTPKLKEDYQIGGYSEDRHSGVKDYVVVHGYFTEVYYQLESTQITTDTGIENATFFIFNKLVKDPPNVQIHTIDGSSGVANPAMDPIYDEPTTTTSVPLBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington