User input for job 101078

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MDEELQKHLEISRNTKYQWIACIFSLVIFLANGIVFYWIPRLLRDKRFVKTNRFKPYFAFVDIWQTINTPFSIKVGKKTHYFKPSLLALGACFILLNGKLCYIETDDLDYKPRIFIIGKRCARIALGQMPAMFLSVTKGDFITALTGLTYERAAFFHAWFATLMFSMMTAHVGIIGFYWAHPNYDIAPKYPKNVYGIIGYACFVFLVFGNVALIRRYAFEFLMVNHRVHSFIMLLMAFLHNDRAKAMVILAIHLLVLDKVLGRIYGIVHSLKSPTKGLSEFEILDDETLRVSIPVKTSKTDPTPWYRLFLFKYGTWLAGSHVYLNVRKVDFFQHHPFAVASLPESGKITLVIKKRNGFTKKLYDKVKTMRDEQLDSETSETDPNIVKLKAAFRGPSSGKFQPLITFDSVAFLAQDYGASFVLPLCLDLLQTIEKKEVAKNYLGRPAHPYLKVYWSVKRLNNIYWYEDLVRKLLPFINSGKLTMNVFVQESVELEATKSVSTKKLDIVSVTSDPSSITNSEIKFIYEEPMEVSQVIQSHISSMHFPEEKAFKSLAIMSCGNDNFGSQVESESQKYRWVKDAPNIYFYNESYETBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington