User input for job 101096

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

YDAVTTAVKKALRLNRAIQAHDGHWPAENAGSLLYTPPLIIALYISGTIDTILTKQHKKELIRFVYNHQNEDGGWGSYIEGHSTMIGSVLSYVMLRLLGEGLAESDDGNGAVERGRKWILDHGGAAGIPSWGKTYLAVLGVYEWEGCNPLPPEFWLFPSSFPFHPAKMWIYCRCTYMPMSYLYGKRYHGPITDLVLSLRQEIYNIPYEQIKWNQQRHNCCKEDLYYPHTLVQDLVWDGLHYFSEPFLKRWPFNKLRKRGLKRVVELMRYGATETRFITTGNGEKALQIMSWWAEDPNGDEFKHHLARIPDFLWIAEDGMTVQSFGSQLWDCILATQAIIATNMVEEYGDSLKKAHFFIKESQIKENPRGDFLKMCRQFTKGAWTFSDQDHGCVVSDCTAEALKCLLLLSQMPQDIVGEKPEVERLYEAVNVLLYLQSRVSGGFAVWEPPVPKPYLEMLNPSEIFADIVVEREHIECTASVIKGLMAFKCLHPGHRQKEIEDSVAKAIRYLERNQMPDBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington