User input for job 139325

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MLIDEQNGSELQNGLNDLGVSVQPAEQAPATVNDTNFQFVQVNEFQPNADGWNTIGQIIDHKVVGHDIYLTNTNQYQVKVSFLSPSALRVRFKPYRYPNYEKNNSYTVVNHDLGNIDKFEVSELDQDGGTLKIDTGVLQVYIGLNPYGISVQKDGKVITEDTYGKNIVFSNEAIANLKKCPDSESFYGFGEKAGDQLDKKKFSLTFFNYDNFTYNDIDANGGKVVPENNEGGPLNPSSPLYNSMPFALAVGKGNENIEYAYGLFFDNVSQSYFNLGSNDYSNMDGKYYFGALYGELDYYIMVGNEQNDETTNAVTDVLNQYAELSGKSSMPPMYAFGYQQGCYGYYDRWILMSIAQAYRAANIPIDGLHIDVDFQNNYRTFTNSENKFPNVGEMFDTLHDLGYKCSTNITGIITANPLDENGNTDTPYPTRDSILNLNDQNAAISEYKEDAPVQPFIFNTRAGEAPTPNIFIANESYGVDTGLNPFKYPTPAQPEGTNELGTYGFYSDMGDPKVQEWWGEQYDYLLKKGLDMIWQDMTCPAVVPNFDNGNPDKTLPLNLMMYDKVTEEYQPNAKIHNSFALNLVQATFEGIKKLKLSEEFKTGGDNGQPLYNYNKRNFIISRGGFAGVHRYAGIWTGDSASSWDFLAINVPEVLNVGLSGLPISGCDIGGFANGSGSEEGGVTNYELFTRWITAGAFLPWYRNHYDGYTKTFQEPYRFGTPVPENCRKYINIRYRLLQLFYDSMYENTQTGMPICRAMFVNEVNDPSVFDYADHQFFIGKDLLVAPVINQNWMRDVYLPSGSNWYVFDIEGGKLPEPTQGGQVYSWYVPLDLVPVYIREGAILPVRELEQYVGQKDNNIMTFYIYPGPESSYQLYQDDKTTMDAEEQGEYRVTEVMTMNGNGSKQVNFKRVYEKNYVPNEKYFQVKLLGNLVCPESVSINGKQISKMDLADFDSATSNAWYYDSDNEFVMVKVEDNASELNVFVAYPDAE

MSABaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington