User input for job 52137

Sequence

GAMGADDFVVRDIRVNGLVRLTPANVYTMLPINSGDRVNEPMIAEAIRTLYATGLFDDIKASKENDTLVFNVIERPIISKLEFKGNKLIPKEALEQGLKKMGIAEGEVFKKSALQTIETELEQQYTQQGRYDADVTVDTVARPNNRVELKINFNEGTPAKVFDINVIGNTVFKDSEIKQAFAVKESGWASVVTRNDRYAREKMAASLEALRAMYLNKGYINFNINNSQLNISEDKKHIFIEVAVDEGSQFKFGQTKFLGDALYKPEELQALKIYKDGDTYSQEKVNAVKQLLLRKYGNAGYYFADVNIVPQINNETGVVDLNYYVNPGQQVTVRRBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington