AAAAGAAAAAQA

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
16382Domain completeStructure prediction Michael111111AAAAGAAAAAQA14218 Feb 202028 Aug 2020
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140 
  sequence: AAAAGAAAAAQAAGAAGQGGAAAAAGAAAAAQAAGAAGQGGAGQGAGQAAQGQAGGAQAAQGQAAQQQAQAAQAQAAGAGGGAGQQAQAQGGGQGAGQAAQGQAGGAQAAQGQAAQQQAQAAQAQAAGAGGGAGQQAQAQGG
 deepconcnf: ---HHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHH--------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------HHHHH---
  psipred: ---HHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHH------------HHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHH------HHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHH---
  spider3: ----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHH--------HHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------------
  disopred: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
   tmhmm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
16248110.18comparative modeling1-14214219 Feb 2020
-12n/aab initio1-142142-Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington