2022-10-29_00000388_1_11 Domain 1 Parse 1 Confidence: 0.00

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
441945ErrorStructure predictioncameo2022-10-29_00000388_1_1155929 Oct 2022-
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
43740311n/aTrRefineRosetta9-55955129 Oct 2022
       10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  .  
  sequence: LEVLFQGPMGMQGEDAQRTGNIVAVKPKPSQGLTSKAIDWLEWLFVKMMHDSKQPLHYLSGNFAPVDETPPLKDLPVTGHLPECLNGEFVRVGPNPKFASIAGYHWFDGDGMIHGMRIKDGKATYVSRYVQTSRLKQEEFFGRAMFMKIGDLKGMFGLLMVNMQMLRAKLKVLDISYGIGTANTALVYHHGKLLALSEADKPYAIKVLEDGDLQTIGLLDYDKRLAHSFTAHPKVDPFTGEMFTFGYSHTPPYVTYRVISKDGAMNDPVPITVSGPIMMHDFAITENYAIFMDLPLYFKPKEMVKDKKFIFSFDATQKARFGILPRYAKNELLIKWFELPNCFIFHNANAWEEGDEVVLITCRLENPDLDMVNSTVKERLDNFKNELYEMRFNLQNGLASQKKLSVSAVDFPRVNESYTTRKQRYVYGTTLDKIAKVTGIIKFDLHAEPETGKEKLELGGNVKGIFDLGPGRFGSEAVFVPRHPGITSEEDDGYLIFFVHDENTGKSAVNVIDAKTMSPDPVAVVELPKRVPYGFHAFFVTEDQLQEQAKVBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington