User input for job 129275

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MKSHILYKLIIFLTTSAAIFAADALKEKDIFKINPWMPTFGFENTSEFRLDMDELVPGFENKSKITIKLKPFEANPELGKDDPFSAYIKVEDLALKAEGKKGDQFKIDVGDITAQINMYDFFIKISTMTDFDFNKESLFSFAPMTGFKSTYYGFPSNDRAVRGTILARGTSKNIGTIQLGYKLPKLDLTFAIGGTGTGNRNQENDKDTPYNKTYQGILYGIQATWKPIKNLLDQNEDTKSVIAETPFELNFGLSGAYGNETFNNSSITYSLKDKSVVGNDLLSPTLSNSAILASFGAKYKLGLTKINDKNTYLILQMGTDFGIDPFASDFSIFGHISKAANFKKETPSDPNKKAEIFDPNGNALNFSKNTELGIAFSTGASIGFAWNKDTGEKESWAIKGSDSYSTRLFGEQDKKSGVALGISYGQNLYRSKDTEKRLKTISENAFQSLNVEISSYEDNKKGIINGLGWITSIGLYDILRQKSVENYPTTISSTTENNQTEQSSTSTKTTTPNLTFEDAMKLGLALYLDYAIPIASISTEAYVVPYIGAYILGPSNKLSSDATKIYLKTGLSLEKLIRFTTISLGWDSNNIIELANKNTNNAAIGSAFLQFKIAYSGSBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2023 University of Washington