User input for job 610756

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

hlivtpsgcgeqnmigmtptviavhyldeteqwekfglekrqgalelikkgytqqlafrqpssafaafvkrapstwltayvvkvfslavnliaidsqvlcgavkwlilekqkpdgvfqedapvihqemigglrnnnekdmaltafvlislqeakdiceeqvnslpgsitkagdfleanymnlqrsytvaiagyalaqmgrlkgpllnkflttakdknrwedpgkqlynveatsyallallqlkdfdfvppvvrwlneqryygggygstqatfmvfqalaqyqkdapdhqelnldvslqlpsreaaakdevlfrlenhaetlraamislakkidvqtgrrpyegggsdygsnhlidvykysgeinlvhwnkkkyssyegggsmivigviilaalfmyyakrmlftstndkiklilankenvhwttymdtffrtspmvigggsmktisvvtllcvlpavvystctvptmnnakltstetsfndkqkvtftcdsgggspendeeqtsvfsatvygdkiqgknkrkrviglcirismvisllsmitmsaflivrlnqcmsaneaaitdaagggsdrsfklgsdqrifyevyfkrltseivnlldnkvlcigggslfpgdddlaipateffstkaakkpeakreaivkadgdnneetlkqkklsssnhdgkphyitenyrnpyklnddkkvnqldsirtantsapkkttqiaprqvagtkkltstetsfndkkkdyvedtwgsdgnpitkttsdyqdsdvsqevrkykkvpwtkklvniktyetiidrsfklgsdaayndevlfrlenhaetlraamislakkidvqtgrrpyeaaylidvykysgeinlvhwnkkkyssyeeakkhaaynmcsadadaqldavlsaatetysgltpeqkayvpamftaalniqtsvntvvrdfenyvkqtcaayaltimgviflisaaylcirismvisllsmitmsaflivrlnaayetielgeryyfayicpanvpwtkklvniktyetiidrsfklgsdqrifyevyfkrltseivnlldnkvlcisfferaaymaksglrqdpqstaaatvlkraveldsesrypqalvcyqegidlllqvlkgtkdntkrcnlrekiskymdraenikkyldqekedgkyhkqikieenatgfsyeslfreylnetvtevwiedpyirhthqlynflrfcemlikrpckvktihlltsldegieqvqqsrglqeieeslrshgvllevqysssihdreirfnngwmikigrgldyfkkpqsrfslgycdfdlrpchettvdifhkkhtkniBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington