2022-01-01_00000054_1_11

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
176304ErrorStructure predictioncameo2022-01-01_00000054_1_1114411 Jan 2022-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050  . 1060  . 1070  . 1080  . 1090  . 1100  . 1110  . 1120  . 1130  . 1140  . 1150  . 1160  . 1170  . 1180  . 1190  . 1200  . 1210  . 1220  . 1230  . 1240  . 1250  . 1260  . 1270  . 1280  . 1290  . 1300  . 1310  . 1320  . 1330  . 1340  . 1350  . 1360  . 1370  . 1380  . 1390  . 1400  . 1410  . 1420  . 1430  . 1440 
  sequence: mspnrfllcvcilgliaggaaKVQYALTIPALLKSGETQRACVNLIGYHQPLALSVVLEHQRVNISIFSEKVQPPHYFKCNKFMVPTVITNAPDFVTLSVSGGGEDIKDRKAVVIAPLNTICLIQMDKPVYKPGCKVRFRLISLNTMLLPISEKYTAVYLEDPSGSRIAQWQNQESVGGVVQLEFPLISDAAPGSYTITAEGESCESARQGFTVDEYILPRFSVIVDPPNTISILDDILTLNVSAIYTYGQPVPGSVTIKCCREASSYYGRKGNCFKGNRGICTNITGELGPDGAFYGVVSLLPFQMGQSGFQMSLGVALTVTEEGTGIQVTHQFFIMITSQLATLIFDYDALKEFYKRGIPYLVKVILTDANDNPMANEQVEVELAGKTIGAVLTDKEGRAEYAIDTSSFVQENFTVVVSYENPHQCYYTEWEGPDFPTAQHFVMRFYSETGSFLDIQGSSVELNCGQVHNISVRYILSLDGMGEGATTATFYYLAMSRAKIVQHGQRDVHLNQSKSGLFNIGLNVTSDLAPGAELIVYCILDLELIADTISLDIEKCFQNQVSLSFSDDLGPTASNVSLNLSAAPGSLCGVKVIDSSLLLINPYESLSASGVYYSIPYLSLFGYNYGGFNLEEPEPPCEDPNTVIFCKGRYYLPVSSSTEGDTYQNLRRVGLVLGTSSKIRKPVVCGMEAKFSVPRKSSGESDFGSSLSNGHVETLRKNFSETFLWRLVSVDSEGQNTITETVPDTITKWQGSMFCVSEKEGFGITKYSANFTSFLPFFVELSLPYSLTREEILVMKAFVSNYLEECIKIIVTLQPSADFEVIPQDVKQDQCICSGGRSSYSWNIIASSLGRISFIVSAETTHIGASCDGPSDQSQSTRKDTVIQTILVQPEGIRKEETSSNLVCVEDSNVEMPINLTLPENIVQGSASAFVTFVGDVLGLPLSNLQNLLQMPYGCGEQNLARMAPIPYVLEYLNNTNQLTDELLQTAVQFLNEGYYRQLRYKLPSGAYDAFWSSPSDGSSWLSAYTFKTFEKAKKYIYVDGKIQQQTLLYLQTSQKLDNGCFKAEGNLFMRQCGQERDLCFTAYLAIALLESNYSSGMTLLDDALGCLEAAMSSASTLYFKSYTVYVFTLVQNWEIRNTLLNELKSKVVSERGTLHWEREDKLGQEGIPLYYPNYSPAEVEITAYMLLSIAKGSDPTHDDLTYMAQISVWLIQQQNSYGGFRSTQDTVVALQALAFYAQLLFKSNAHHNVFLRSEYGDVGQLNLSEHNRLVVQRLQLPEVSGNYSISINGTGCCLVQSTIRYNIPVPKENSAFYVAADSVSKNCLNGVAYTITITVSVSYRGLRNETNMVIIDIQMLSGYQADYPSLRQLENSQQVSKTEEQDNHVFLYLNAVPLKTIQLSFKVLIGSRVLNVKSASVYVYDYYETGENGFASYSQPC
 deepconcnf:           --EEEEEE--EE----EEEEEEEEEE----EEEEEEEEE--EEEEEEEEEE-----EEEEEEE---------EEEEEEEEE--EEEEEEEEEEEEE---EEEEEE---------EEEEEEEEE----------EEEEEEE-----EEEEEEEEE----EEEEEEE-------EEEEEEEEE---EEEEEEEEEEEEE--EEEEEEE---EEEE---EEEEEEEEEEE-------EEEEEEEEE----------------EEEEEEEEEE---EEEEEEEE------------EEEEEEEEEEE----EEEEEEEEEEE----EEEEEEEE----------EEEEEEEEEE---------EEEEEEEEEEEEEEEE---EEEEEEEE-------EEEEEEEEE---EEEEEEE------EEEEEEEEEE-----EEEEEE---------EEEEEEEE-------------EEEEEEEEE--EEEEEEEEEE-------EEEEEEEE--------EEEEEEEEE--EEEEEEEEEEE------EEEEEE---------EEEEEEEE----EEEEEEEEHHHHHH------------------------------------------EEEEEEEEE--------HHHHHHHHHH---------E-------------------------------------------EEEEEEEE----EEEEEEE------EEEEEEEEEE----EEE----EEEEEEEEEEEEE----------EEEEEEEEEE-----EEEEEEEEE----EEE----EEEEEE-----EEEEEEEEE----EEEEEEEEEE---------------------EEEEEEEEE--EEEEEEEEEEEE-----EEEEEEEE----------EEEEEEE----------HHHH-------EE-------HHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------------------HHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHH-------------------------HHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHH-EE-----EEEE-----------------HHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHHH-----EEEEEEEE---EEEEEEE-----EEEEEEE------EEEEEE----EEEEEEEEEEEE--------EEEEEEEEE---------EEEEEEEEEE------EEEEEEEEE----EEE-------------EEEEEEE--EEEEEEEE----EEEEEEEEEEE----------EEEEEEE--------------
  psipred:           --EEEEEE--EEE---EEEEEEEEE-----EEEEEEEEE--EEEEEEEEEEE----EEEEEE----------EEEEEEEEE--EEEEEEEEEEEE----EEEEE----------EEEEEEEEE----EE-----EEEEEE-----EEEEEE-------EEEEEEE-------EEEEEEEEE----EEEEEEEEEEEE---EEEEEE---EEEE---EEEEEEEEEEE-------EEEEEEEEEE----------------EEE--EEEE----EEEEEEE--HHH--------EEEEEEEEEE----EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE------------EEEEEEEE----------EEEEEEEE------------EEEEEEE-------EEEEEEEEE-----EEE---------EEEEEE--------EEEEEE---------EEEEEEEE------------EEEEEEEEEE--EEEEEEEEEE--------EEEEEEE--HHH--EEEEEEEEEE--EEEEEEEEEEE------EEEEEE----------EEEEEEE----EEEEEEEEHHHHHH-------HHHHHHHHH---------------------------EE----------------HHHHHHH--EEEE--------------HHH-------------------------------EEEEEEEE----EEEEEEE------EEEEEEEEE----EEEE----EEEEEE---EEE------EE---EEEEEEEEE------EEEEEEEE----EEEE----EEEEEE-----EEEEEEEEE----EEEEEEEEEE--------------------EEEEEEEEE---EEEEEEEEEEEE-----EEEEEE------------EEEEEEE---HHHHHH-HHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------EE-----------HHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHH-------EE---EEE-----------HHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHH--------EE----------------------HHHHHHHHHHHHH--------HHHHHHHHHHHHH---------HHHHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEEEEE-----EEEEE------EEEEEE------EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE----------EEEEEEEE----------EEEEEEEEEE--------EEEEEE-----EEE-HHHHHHHH----EEEEEE---EEEEEEEE-----EEEEEEEEEEEE---EE--EEEEEEE------EEE------
  spider3:           --EEEEEE---EE----EEEEEEEE-----EEEEEEEEE----EEEEEEEEE----EEEEEEE---------EEEEEEEEE----EEEEEEEEEE----EEEEEE---------EEEEEEEEE-----E-----EEEEEE-----EEEEEEEE-----EEEEEEE-------EEEEEEEEE----EEEEEEEEEEEE---EEEEEE----EEE---EEEEEEEEEEE-------EEEEEEEE-------------------EEEEEEEE-----EEEEEE-HHH--------EEEEEEEEEEE-----EEEEEEEEEEE---EEEEEEE---HHH------EEEEEEEE-----E-----EEEEEEE-----EEE-----EEEEEE-------EEEEEEEEE-----EEEEEE-----EEEEEEEEEE-----EEEEE----------EEEEEEEE--------------EEEEEEEE--EEEEEEEEEEE-------EEEEEEE--HHH---EEEEEEEEE--EEEEEEEEEE-------EEEEEE---------EEEEEEEE----EEEEEEEEHHHHHH-------HHHHHHHHHHH-------------------------------------------HHHHHHH---EEE-------------HH---------------------------------EEEEEEEE-----EEEEEE------EEEEEEEEEE----EEEE----EEEEEE-EEEEE-----EE---EEEEEEEEEE-----EEEEEEEEE---EEEE----EEEEEE-----EEEEEEEEE----EEEEEEEEEE--------------------EEEEEEEE-----EEEEEEEEEEE-----EEEEEE------------EEEEEEE---HHHHHH-HHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------------------HHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHH-----------------------HHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHH--EEE--EEEE--------------------HHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHH---------HHHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEEEEE----EEEEEE-----EEEEEEE------EEEEEEE--EEEEEEEEEEEE---------EEEEEEEE---------EEEEEEEEEEE--------EEEEEE-----EEE----HHHHH----EEEEEEE--EEEEEE-------EEEEEEEEEE----------EEEEEEE----EEEEEEE---
  disopred:           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D---------------------------------------------------D--DDDDDDD--D----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-----
   tmhmm:           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
172472110.44comparative modeling22-144114201 Jan 2022Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington