2022-10-15_00000163_1_11

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
428131ErrorStructure predictioncameo2022-10-15_00000163_1_1138215 Oct 2022-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380 
  sequence: ENLGDLPLYHSNLFEGDIAGVSPYADKNAIVDHTLLWPGGIVYYELAPAAASIRNQILEGMKEYHEKTCIQFKERTAGVKDYIRINRYDGCWSMVGRQGGMQELSLGYGCEWKGLVVHALGHAVGFWHEQNRADRDDYIEVIWDNILQSMQYNFNKMEPWENNYLNERFDYKSVMLYGETAFSKDGTSPTVRPKQPGVVIGPVWKKPGFSESDVRRVNRLYECFGEVRPPPPKIPDFICDFESNDCGLENQVGMRGEFQRKYDTLGGRTGYFMVLSVTSSGTYADSRLITPYFGAYGNQDVCMSVDVYMSGPAVRDVEISRQDSNTESIGKYTEVSNSWVTRNFNLKAGREDMRFFIFAALDPYYGDGVVAVDNLKFKRKPC
  disopred: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D-DDD------------------------------------------------------------------------------------------------
   tmhmm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
42355311n/aTrRefineRosetta1-38238215 Oct 2022Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington