2023-11-18_00000119_1_11

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
567458ErrorStructure predictioncameo2023-11-18_00000119_1_1121918 Nov 2023-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  .  
  sequence: RVTPSQSVARYPNITNLCPFSQVFNATRFPSVYAWTRERISNCIADYSVLYNSTSFSTFRCYGVSPTKLNDLCFSNVYADSMVVRGDEVRQIAPSQTGVIADYNYKLPDDFTGCVIAWNSKAKDENGQYFYRLFRKSKLLPFQRDVSNVTYGSGKNDGCNPSEADCYWPLLKYGFTSSVSQDYQPYRVVVLSFELLNAPATVCGPKRSTELVYNKCVNF
  disopred: DDDDD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   tmhmm: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
56214411n/aTrRefineRosetta1-21921922 Nov 2023Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2023 University of Washington