2021-04-03_00000080_2_11

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
66232CompleteStructure predictioncameo2021-04-03_00000080_2_118613 Apr 2021-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860 
  sequence: mkrlnkllmyissstlllpitllvactpskvvaKPINDDEFNKLIDSIKTENDLLKYADIRFKNPNGADTKKEDIIPSQLKSENISITFKGKYQGQISAVVTNVDVDRTNPFAVQNEATIFVQFKNLKTNTSKPISITIKGLNQKGNFDASGNIVVDDFAYFGGTSGYDEYTKKDQKSRFDYDNERYMTRLKSQFGNSSNSINLKEYRGLETKQENIKKFDDQAAISNFDTYYNAALKGFTLPVYGSDGKVSGLKIYEGAEIGKGPSVVDSLGRNEKAKTVGLARTLPNEEYKTSAIQTFQTNFTIYKDYEKEIEEAEDNIKLFDSWNEQQIQSYISAQLTQLRLNYEDEVSQIDREISQTQPDKTTILSNLNQKKSKIESEYQKELSTISKLNKDSLKEWQRKEIEKYNEKKKEKTFQISESGTMWIMDYLDENAGKNPTKFYFGTNSHVAKGIKDGMVSFSLTRLNSEVKVGQTFKLNGHDSNFTKFTFSPINGNKLEDAVTAIFHATDFINENSSPLKLLDSEQKSKYNGAGIFADFAIVEVDFAKLLDKGKYSYSVWSASNDITNQYETEQNKLISKITNNYSESDKKVKFFSDSLLNEQTYAKFDRPLDFDPKKEDELKKYNDLDSLYIVGYPTAYKDFYLDQYEDEKQLKNKKYDFSLWINSEYKFYNKLINKEGSTNSFKEYETGKGNFFSYQIGYRSFIDKPGLTDAFITVNKVGKKLYSLKDKNKNEVKKYFNYGLEILPRFYAPAGGASGSSVRTKDNKLLAVYHASNETARTGLAVAFRSDGYDYKNLFGDYKLGQYDLIYGGGKDQQKEKSYREVMNKMYSGKKSALFQNGFTDDKIPSEFKFNNGTQN
  disopred:                 DDDD----------------------------D-DD---D---------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDD------------------------------DD-DDDDDDDDDDDDDDD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD----------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD----------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D--DDDDD
   tmhmm:                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
64432110.64TrRefineRosetta34-8618283 Apr 2021Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington