GH10-pred_structure.pdb

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
620290ActiveStructure prediction tranguyenGH10-pred_structure.pdb32211 Jun 202426 Jul 2024
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320 
  sequence: FLDLIIGSAYHERFMTDSNRKELYANFDYITPGNDFKQSYMHSKPGVYRFDKSDFWINECKKYNKVIRLHAPISPQCSKWVRIDNRTGGEMRVMMQEYMDTLIARYMNEPCVRWYDVVNETIDANTGDWFMDKSGVDKWENPWVKMGFDQSSSLKVPNYVIESFEIATQKCPNHVKLIINQHGAFERPVWNRMKKLVLFLRTRGFRVDGIGWQAHIDCGWEKSQDNISHLQEVIRWCHTNGLEFHITEFNVWLKNKTYSYQDQANTFAKVVKVVSNESKNGPVRINFWHMRKGETAKETFDGTPFFDNFTPKPAYYRMRKVL
  disopred: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   tmhmm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
61436411n/acomparative modeling1-32232211 Jun 2024Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington